Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 44
rezultata po stranici
 
činjenica
činjenica, utvrđeno ili utvrdljivo postojanje predmeta, ili odnosa predmeta naše spoznaje. ...

adnotacija
adnotacija (lat.), bilješka, zabilježba; zemljišno-knjižni upis činjenica važnih za pravo vlasnika upisanog ...
aksiom
aksiom (grč.). 1. Opć., osnovna činjenica, primarno načelo koje ne treba dokazivati; sud, mišljenje što ...
alibi
alibi (lat.: drugdje), pravo obrambeno sredstvo kojim okrivljeni dokazuje svoju nevinost, tvrdeći da ...
Bergson, Henri
Bergson, Henri (1859–1941), franc. filozof; jedan od najutjecajnijih u prvoj pol. 20. st. Predstavnik ...
Comte, Auguste
Comte, Auguste (1798–1857), franc. filozof, sociolog i matematičar. Osnivač pozitivizma; po njemu postoje ...
eidologija
eidologija (grč.), nauk o pojavama i slikama u svijesti. Eidetske znanosti, po E. Husserlu, proučavaju ...
empirija
empirija (grč.), spoznaja na temelju iskustva, preko činjenica do kojih se došlo eksperimentom; iskustvo; ...
fakt
fakt (fakat) (lat.), činjenica, čin, zbiljski događaj. ...
faktografija
faktografija (lat.+grč.), pisanje koje se temelji na činjenicama, bez većih analiza ili komentara. ...
falsifikat
falsifikat (lat.), krivotvorina (kopija, imitacija, preinaka umj. djela, isprava, novčanica); krivotvorena ...
Grgur Ninski
Grgur Ninski, biskup u Ninu poč. 10. st.; imao pod svojom jurisdikcijom područje hrv. države (episcopus ...
Hermogen
Hermogen (o. 160 – o. 260), grč. govornik. Bavio se retoričkom teorijom. O stilovima govora; O utvrđivanju ...
heuristika
heuristika (grč.), vještina pronalaženja istina ili novih činjenica i spoznaja; dio znanstvene metodologije. ...
hidrostatski paradoks
hidrostatski paradoks, činjenica što hidrostatski tlak na dnu posude ovisi jedino o visini razine tekućine ...
123

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.