Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 27
rezultata po stranici
 
Alekto
Alekto, grč. mit, jedna od triju Erinija (ili Furija), osvetnica nepravde i zločina. ...

dijalektologija
dijalektologija (grč.), grana lingvistike koja proučava narječja, podnarječja, govore (pa i argote, ...

adstrat
adstrat (lat.), lingv jezik ili dijalekt koji je u kontaktu s određenim drugim jezikom ili dijalektom, ...
Bagirmi
Bagirmi, narod u Čadu, nastao miješanjem Arapa, Berbera i crnaca; 1,7 mil. pripadnika. Poljodjelci, ...
Brozović, Dalibor
Brozović, Dalibor (1927–2009), hrv. lingvist; bavio se teorijskim i poredbenim proučavanjem jezične ...
cockney
cockney (engl.), dijalektalni pučki oblik engleskoga koji se govori u londonskom Cityju; Londonac koji ...
Erinije
Erinije, grč. mit, tri sestre, božice osvete (Tisifona, Alekto i Megera); nazivane su eufemistički i ...
Finka, Božidar
Finka, Božidar (1925–99), hrv. jezikoslovac. Bavio se toponomastikom i leksikologijom; jedan od vodećih ...
geografska lingvistika ili lingvistička geografija
geografska lingvistika ili lingvistička geografija, oblik dijalektologije koji proučava teritorijalnu ...
Grammont, Maurice
Grammont, Maurice (1866–1946), franc. lingvist; bavio se općom i pov. fonetikom, indoeuropeistikom, ...
Hraste, Mate
Hraste, Mate (1897–1970), hrv. slavist; proučavao os. čakavsku dijalektologiju, toponomastiku i povijest ...
Ive, Antonio
Ive, Antonio (1851–1937), tal. lingvist, dijalektolog; rodom iz Rovinja. Prof. talijanskoga na sveuč. ...
Ivšić, Stjepan
Ivšić, Stjepan (1884–1962), hrv. slavist; autor radova o poredbenoj slav. gramatici, akcentologiji, ...
Kalinski, Ivan
Kalinski, Ivan (Ivo) (1940), hrv. dijalektolog, leksikograf i pjesnik. Bavi se kajk. leksikografijom, ...
kašupski jezik
kašupski jezik, zapadnoslav. jezik Kašuba (3–20 tis. govornika Z od Gdańska), vrlo arhaičan, blizak ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.