Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 44
rezultata po stranici
 
Peloponez
Peloponez, poluotok u J Grčkoj između Jonskoga i Egejskoga mora; 21 440 km2, 1 155 019 st. Od grč. kopna ...

Ahaja
Ahaja (Aheja), u ant. Grčkoj, područje uz S obalu Peloponeza. U ← 5. st. organizator saveza 12 grč. ...
Alfiós
Alfiós, rijeka na Peloponezu, Grčka; duga 120 km. ...
Argolida
Argolida (Argolís), pokrajina u SI Peloponezu, Grčka; 2154 km2, 97 200 st. Gl. grad Náfplion. U ant. ...
Argos
Argos, grad na Peloponezu, Grčka; 20 700 st. Ant. središte Argolide, sjedište prve grč. Narodne skupštine ...
Arkadija
Arkadija (Arkadhía), pokrajina u sr. dijelu Peloponeza, Grčka; 4419 km2, 102 035 st. Upravno središte ...
Balkanski poluotok
Balkanski poluotok (tur. balkan: planinski lanac), poluotok u JI Europi između Crnoga, Mramornoga, Egejskoga, ...
Danajci
Danajci, ant. stanovnici Arga na Peloponezu; u Homera sinonim za eur. Grke. ...
Demetrije Paleolog
Demetrije Paleolog, grč. despot 1448–60. na Peloponezu; da bi srušio svoju braću s biz. prijestolja, ...
Dendra
Dendra, arheol. lokalitet iz brončanoga doba (sred. ← 2. tisućljeća) na Peloponezu (Grčka). Nalaz mikenskoga ...
Dorani
Dorani, grč. pleme koje je, došavši sa S, u ← 13. i ← 12. st. naselilo Peloponez, os. njegov I i J dio; ...
egejska ili kretsko-mikenska kultura
egejska ili kretsko-mikenska kultura, naziv za drevnu kulturu egejskoga područja (sr. Grčka, Peloponez, ...
Elida
Elida, kraj u Z dijelu grč. pokrajine Ahaje na Peloponezu; najveći grad Pýrgos. – Ant. Elida (Elis), ...
Epidaur
Epidaur, starogrč. grad na SI Peloponezu; hram boga Asklepija i starogrč. kazalište. ...
Franchthi
Franchthi, pećina na J Peloponezu, Grčka; važno arheol. nalazište iz doba mezolitika (← 7. tisućljeće). ...
123

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.