Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 36
rezultata po stranici
 
formula
formula (lat.). 1. Pravilo, obrazac, mjerilo, precizno određenje kakva pojma ili zakona. 2. mat tvrdnja ...

formulacija
formulacija (lat.), oblikovanost; jasno i određeno izražena misao. ...
formular
formular (franc.), obrazac, tiskanica, uzorak. ...

ad bestias
ad bestias (lat.: pred zvijeri), u ant. Rimu, formula kojom su se gladijatori ili osuđena osoba tjerali ...
amor fati
amor fati (lat.: ljubav prema sudbini), u filozofiji F. Nietzschea, formula za čovjekovu veličinu; ljubiti ...
basma
basma, bajalica; arhaična verbalna formula iz nar. medicine, u prozi ili u stihu. ...
benzen
benzen (srednjovj. lat.) (benzol), C6H6, bezbojna tekućina karakteristična mirisa, dobiva se destilacijom ...
D. D. D.
D. D. D. (akr. od lat. dat, donat, dedicat: daje, daruje, posvećuje), pismena formula koja se ob. ispisuje ...
divide et impera
divide et impera (lat.: podijeli pa vladaj), polit. parola rim. Senata; za N. Machiavellija formula ...
dogmatizam
dogmatizam, nekritičko mišljenje koje se zasniva na autoritarnim sudovima što ne podliježu ispitivanju ...
filioque
filioque (lat.), formula u Vjerovanju (Credo) Rimokat. crkve, a odnosi se na proishođenje Duha Svetoga ...
FORTRAN
FORTRAN (krat. od engl. Formula Translation), viši programski jezik za znanstvenu, u prvom redu matematičku ...
Heron Aleksandrijski
Heron Aleksandrijski (1. st.), grč. matematičar i fizičar; poznat po radovima iz mehanike, hidrostatike ...
in perpetuam rei memoriam
in perpetuam rei memoriam (lat.: na vječnu uspomenu, na trajan spomen), formula koja se često nalazi ...
Kalcedonski credo
Kalcedonski credo, dogmatska formula prema kojoj su u Isusu Kristu dvije naravi – božanska i čovječja ...
123

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.