Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 20
rezultata po stranici
 
frikativ
frikativ (lat.), tjesnačni suglasnik koji nastaje trenjem zračne struje o stijenke suženoga prolaza ...

afrikata
afrikata (lat.), složeni, fonetski sliveni suglasnik kojemu se prvi, okluzivni, i drugi, frikativni ...
distinktivan
distinktivan (lat.), razlikovan, koji u jeziku služi za razlikovanje jedinica višeg reda. Distinktivna ...
dž 1. Jedno od dvostrukih slova hrv. latinice, sedmo po abecednom redu, načinjeno spajanjem d i ž. ...
f
f 1. Deseto slovo hrv. latinice, šesto drugih latinica. 2. lingv znak za bezvučni zubnousneni frikativni ...
Grimmov zakon
Grimmov zakon, sustavne lingvističke razlike između srodnih riječi u raznim indoeur. jezicima (njem. ...
h
h 1. Dvanaesto slovo hrv. latinice, osmo u većini drugih latiničnih sustava. 2. lingv znak za bezvučni ...
j
j 1. Četrnaesto slovo hrv. latinice, deseto u većini drugih latiničnih sustava, nastalo produženjem ...
kentumski jezici ili jezici kentum
kentumski jezici ili jezici kentum (prema lat. centum: sto), skupni naziv za neke, pretežito zapadne ...
lenicija
lenicija (lat.), konsonantska mutacija koja se sastoji u nizu pojava slabljenja intervokalnih suglasnika ...
piskavi suglasnik
piskavi suglasnik (sibilant), frikativni ili spirantni suglasnik koji se izgovara kao alveolarni (ili ...
prefonologizacija
prefonologizacija (refonologizacija), pretvaranje neke fonološke opozicije u neku drugu opoziciju koja ...
spirantizacija
spirantizacija (lat.), prelaženje frikativa ili okluziva u spirante. ...
suglasnik
suglasnik (konsonant), lingv glas s obveznim šumom, a koji se artikulira uza zatvoren ili poluzatvoren, ...
š
š 1. Dvadeset i peto slovo hrv. latinice. 2. lingv znak za bezvučni prednjonepčani frikativni (šuštavi) ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.