Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 20
rezultata po stranici
 
frikativ
frikativ (lat.), tjesnačni suglasnik koji nastaje trenjem zračne struje o stijenke suženoga prolaza ...

afrikata
afrikata (lat.), složeni, fonetski sliveni suglasnik kojemu se prvi, okluzivni, i drugi, frikativni ...
distinktivan
distinktivan (lat.), razlikovan, koji u jeziku služi za razlikovanje jedinica višeg reda. Distinktivna ...
dž 1. Jedno od dvostrukih slova hrv. latinice, sedmo po abecednom redu, načinjeno spajanjem d i ž. ...
f
f 1. Deseto slovo hrv. latinice, šesto drugih latinica. 2. lingv znak za bezvučni zubnousneni frikativni ...
Grimmov zakon
Grimmov zakon, sustavne lingvističke razlike između srodnih riječi u raznim indoeur. jezicima (njem. ...
h
h 1. Dvanaesto slovo hrv. latinice, osmo u većini drugih latiničnih sustava. 2. lingv znak za bezvučni ...
j
j 1. Četrnaesto slovo hrv. latinice, deseto u većini drugih latiničnih sustava, nastalo produženjem ...
kentumski jezici ili jezici kentum
kentumski jezici ili jezici kentum (prema lat. centum: sto), skupni naziv za neke, pretežito zapadne ...
lenicija
lenicija (lat.), konsonantska mutacija koja se sastoji u nizu pojava slabljenja intervokalnih suglasnika ...
piskavi suglasnik
piskavi suglasnik (sibilant), frikativni ili spirantni suglasnik koji se izgovara kao alveolarni (ili ...
prefonologizacija
prefonologizacija (refonologizacija), pretvaranje neke fonološke opozicije u neku drugu opoziciju koja ...
spirantizacija
spirantizacija (lat.), prelaženje frikativa ili okluziva u spirante. ...
suglasnik
suglasnik (konsonant), lingv glas s obveznim šumom, a koji se artikulira uza zatvoren ili poluzatvoren, ...
š
š 1. Dvadeset i peto slovo hrv. latinice. 2. lingv znak za bezvučni prednjonepčani frikativni (šuštavi) ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija


Pomorski leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Nogometni leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2020.