Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 15
rezultata po stranici
 
hrvatski jezik
hrvatski jezik, južnoslavenski (zapadnojužnosl.) jezik iz baltoslavenske grane indoeur. jezične porodice; ...

balkanski jezici
balkanski jezici, jezici naroda koji su živjeli ili žive na Balkanu. Po nekim lingvistima, predindoeur. ...
Broz, Ivan
Broz, Ivan (1852–93), hrv. filolog; priredio prvi fonetski Hrvatski pravopis (1892), zasnovao Rječnik ...
Gustavsson, Sven
Gustavsson, Sven (1938–2013), šved. jezikoslovac; slavist. Objavio radove o poredbeno-povijesnom slav. ...
Hrvatski narodni preporod
Hrvatski narodni preporod, naziv za nac., polit. i kult. pokret u Hrvatskoj 1835–48., poznatiji pod ...
Hrvatski sabor
Hrvatski sabor, predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Hrvatskoj. Tradiciju ima ...
Kovačec, August
Kovačec, August (1938), hrv. jezikoslovac, romanist; sveuč. profesor. Bavi se poredbenom romanskom sintaksom ...
Maretić, Tomislav (Tomo)
Maretić, Tomislav (Tomo) (1854–1938), hrv. slavist; mladogramatičar, jedan od gl. predstavnika škole ...
Mletačka Republika ili Venecija
Mletačka Republika ili Venecija (tal. Repubblica di San Marco, Venezia), pomorska i trgovačka republika ...
srpski jezik
srpski jezik, južnosl. jezik; u širem smislu, nar. i knjiž. jezik kojim govori o. 8,5 mil. Srba u ...
supstrat
supstrat (lat.). 1. Podloga, osnova. 2. lingv govorni jezik koji je na nekom području zamijenjen (istisnut) ...
Šegvić, Kerubin
Šegvić, Kerubin (1867–1945), hrv. teolog i publicist; isprva pisao vjerske spise, potom književno-pov. ...
Tabak, Josip
Tabak, Josip (1912-2007), hrv. prevoditelj, jedan od najplodnijih; prevodio ponajviše s iberoromanskih ...
Težak, Stjepko
Težak, Stjepko (1926-2006), hrv. jezikoslovac; autor jezičnih udžbenika, suautor hrv. gramatike, pisac ...
Užarević, Josip
Užarević, Josip (1953), hrv. knjiž. teoretičar; gl. urednik časopisa Književna smotra (od 1989), suurednik ...

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.