Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 94
rezultata po stranici
 
kvant
kvant (lat. quantum: koliko), najmanja moguća količina neke fizikalne veličine; npr. energije, el. naboja, ...
Kvant
Kvant, naziv za seriju svemirskih modula bivšega SSSR-a koji su posebno lansirani te zatim spojeni s ...

elementarni kvant elektriciteta
elementarni kvant elektriciteta, el. naboj elektrona ili protona. ...
kvantifikator
kvantifikator (lat.), determinant količine kojim se u jeziku pobliže određuje neko ime (sav/sva, dva/dvije, ...
kvantiteta
kvantiteta (lat. preko njem.). 1. Kolikoća, svojstvo veličine, proširenosti odn. mnoštva. 2. filoz → kvaliteta. ...
kvantna elektrodinamika
kvantna elektrodinamika, teorija o međudjelovanju el. nabijenih čestica i elektromagnetskoga polja (npr. ...
kvantna fizika
kvantna fizika, grana fizike koja objašnjava pojave u atomima, subatomskim česticama, mikroprocese u ...
kvantna kemija
kvantna kemija, dio kemije koji se bavi primjenom kvantne teorije u kemiji. ...
kvantna kromodinamika
kvantna kromodinamika, grana fizike koja se razvila potkraj 20. st. Opisuje međudjelovanje kvarkova, ...
kvantna mehanika
kvantna mehanika, mehanika atomskih i subatomskih sustava promatrana sa stajališta kvantne teorije. ...
kvantna optika
kvantna optika, dio valne optike u kojem se proučava nastajanje svjetlosti i njezino međusobno djelovanje ...
kvantna statistika
kvantna statistika, dio fizike u kojem se proučavaju zakoni statističke raspodjele čestica određene ...
kvantna teorija
kvantna teorija, teorija zasnovana na shvaćanju da su veličine koje ima neki fizikalni sustav (npr. ...
kvantna teorija polja
kvantna teorija polja, fizikalna teorija koja povezuje principe kvantne mehanike i teorije relativnosti ...
kvantni broj
kvantni broj, broj koji opisuje stanje atoma, jezgara i subatomskih čestica; npr. stanje elektrona u ...
12345...Posljednja

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.