Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 22
rezultata po stranici
 
perl
perl (franc. preko njem.), tiskarska pismovna veličina od 5 tipografskih točaka (1,88 mm). ...

Perl, Martin Lewis
Perl, Martin Lewis (1927–2014), am. kemičar i fizičar. Za rad na području subatomskih čestica i otkriće ...
perlator
perlator (zaštićeno ime), slavinski nastavak s mrežicama koji raspršuje vodu i time daje jednakomjeran ...
perlgarn
perlgarn (njem.), biserni konac, sjajni mercerizirani konac za ručni rad sastavljen od dviju dvostrukih ...
Perlić, Nikola
Perlić, Nikola ...
perlit
perlit, struktura u legurama željeza i ugljika; eutektoidnoga je sastava (0,8% ugljika), nastaje hlađenjem ...
perlon
perlon, vrsta poliamidnih smola; služi za proizvodnju sintetskih kem. vlakana. ...
superlativ
superlativ (lat.), lingv treći stupanj komparacije; poredbeni oblik opisnih pridjeva i načinskih priloga ...

Brentano, Clemens
Brentano, Clemens (1778–1842), njem. književnik. Tvorac romantičarskog romana (Godwi), pisac drama, ...
elacija
elacija (lat.). 1. Uzlet, uzdizanje. 2. Oholost, napuhanost, uobraženost. 3. lingv stupnjevanje pridjeva ...
elativ
elativ (lat.). 1. Superlativ sa značenjem pozitiva, npr. »najobičnija prijevara« u značenju »obična prijevara«; ...
kaprolaktam
kaprolaktam, C6H11NO, ishodišna tvar u proizvodnji poliamidnih vlakana (→ perlon). Dobiva se iz fenola. ...
kemijska vlakna
kemijska vlakna (umjetna vlakna), vlakna stvorena tehnološkim postupcima kem. ispredanja. K. v. od prirodnih ...
komparacija
komparacija (lat.). 1. Usporedba, uspoređivanje. 2. lingv stupnjevanje; gramatička kategorija pridjeva ...
litota
litota (grč.), jezični obrat (trop, retorička figura) koji snažnu ili superlativnu karakterizaciju prikriva ...
12

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.