Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 13. od ukupno 13
rezultata po stranici
 
sufiks
sufiks (lat.), lingv dometak; afiks koji u riječi dolazi iza korijena (samostalno se obično ne upotrebljava) ...

afiks
afiks (lat.), lingv u tvorbi riječi, dodatak korijenu ili osnovi; prema položaju može biti predmetak ...
apofonija
apofonija (grč.) (njem. Ablaut), prijevoj, lingvistički naziv za promjenu u vokalizmu riječi (u korijenu, ...
augmentativ
augmentativ (lat.), lingv riječ koja je, ob. dodavanjem određenog dometka (sufiksa), dobila značenje ...
derivacija
derivacija (lat.). 1. pravo prijelaz nekoga prava s osobe kojoj je ono dotad pripadalo na drugu osobu. ...
-fil
-fil (grč.), sufiks u složenicama: ljubitelj (npr. anglofil, frankofil). ...
-filan
-filan (grč.), pridjevski sufiks u složenicama: sklon, koji naginje čemu (npr. hidrofilan). ...
-filija
-filija (grč.), sufiks u složenicama: 1. ljubav prema (npr. bibliofilija); 2. med podložnost, naklonjenost ...
-fob
-fob (grč.), sufiks u složenicama: -mrzac, mrzitelj (npr. anglofob). ...
-foban
-foban, pridjevski sufiks u složenicama: nesklon (npr. hidrofoban). ...
fobija
fobija (grč.). 1. Sufiks u složenicama: mržnja na (npr. anglofobija). 2. Bolestan strah pred umišljenim ...
hipokoristik
hipokoristik (grč.), lingv umiljenica, imenica od milja, osobit oblik vlastite ili opće imenice (načinjen ...
tinejdžer
tinejdžer (engl. teen-ager; -teen: sufiks kojim završavaju brojevi od 13 [thirteen] do 19 [nineteen] ...

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija


Pomorski leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Nogometni leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2020.