Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 66
rezultata po stranici
 
suglasnik
suglasnik (konsonant), lingv glas s obveznim šumom, a koji se artikulira uza zatvoren ili poluzatvoren, ...

alveopalatalni suglasnik
alveopalatalni suglasnik→ šuštavi suglasnik ...
apikalni suglasnik
apikalni suglasnik, suglasnik koji se izgovara s pomoću vrha jezika (apeksa) što se primiče ili prianja ...
apikoalveolarni suglasnik
apikoalveolarni suglasnik, suglasnik koji se izgovara s pomoću vrha jezika (apeksa) što se primiče alveolama ...
bezvučni suglasnik
bezvučni suglasnik, suglasnik koji se izgovara bez treperenja glasnicâ (npr. p, t, k, f, s, š, h). ...
kakuminalni (cerebralni, retrofleksni) suglasnik
kakuminalni (cerebralni, retrofleksni) suglasnik, suglasnik koji se artikulira prianjanjem ili približavanjem ...
nepčani suglasnik
nepčani suglasnik→ palatal ...
piskavi suglasnik
piskavi suglasnik (sibilant), frikativni ili spirantni suglasnik koji se izgovara kao alveolarni (ili ...
šuštavi suglasnik
šuštavi suglasnik, frikativni (frikatni) suglasnik, najčešće postalveolarni ili pak prepalatalni, koji ...
zvučni suglasnik
zvučni suglasnik, suglasnik koji se izgovara uz pratnju glasa, tj. uz titranje glasnica (npr. b, d, ...

afrikata
afrikata (lat.), složeni, fonetski sliveni suglasnik kojemu se prvi, okluzivni, i drugi, frikativni ...
aliteracija
aliteracija (lat.), stilska figura u kojoj se isti suglasnik ponavlja u nizu slogova. ...
apostrof
apostrof (grč.). 1. Izostavnik (’), znak kojim se u pismu označuje izostavljanje kojega glasa. 2. U transliteraciji ...
asimilacija
asimilacija (lat.). 1. Izjednačivanje, slijevanje, stapanje. 2. lingv artikulacijsko izjednačivanje ili ...
b
b 1. Drugo slovo latinice i hrv. abecede. 2. lingv znak za okluzivni zvučni bilabijalni suglasnik. ...
12345

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.