Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 14. od ukupno 14
rezultata po stranici
 
teizam
teizam (grč.), religiozno gledište kojim se priznaje Bog kao osoba koja upravlja svijetom, i svojom ...

ateizam
ateizam (grč.), bezboštvo, bezbožnost, bezbožništvo; poricanje postojanja Boga. ...
henoteizam
henoteizam (grč.), štovanje jednoga boga kao glavnoga u politeističkim religijama. ...
monoteizam
monoteizam (grč.), vjerovanje u postojanje jednoga Boga (koje isključuje postojanje drugih bogova) i ...
panenteizam
panenteizam (grč.), religijsko-filoz. učenje, sinteza teizma i panteizma. ...
panteizam
panteizam (grč.), naučavanje po kojem su svijet (odn. priroda) i Bog isto, jer je Bog imanentan ukupnoj ...
politeizam
politeizam (grč.), mnogoboštvo; priznavanje i štovanje više bogova. ...

Avicebron
Avicebron (pr. ime Salomon ibn Gabirol) (o. 1020–70), žid. mistički filozof neoplatonističkog nadahnuća; ...
Baal
Baal (zapadnosemitski: gospodar), u starih Z semitskih naroda bog zemlje i plodnosti; častili su ga ...
Gezelle, Guido
Gezelle, Guido (1830–99), belg. pjesnik i publicist; snažan pjesnički glas na narodnom flamanskom izrazu. ...
Lubac, Henri de
Lubac, Henri de (1896–1991), franc. kat. teolog; kardinal od 1983. Bavio se ekleziologijom. Ateizam ...
neoplatonizam
neoplatonizam, smjer u filozofiji koji se razvio između 3. i 6. st. a obnovio je Platonovo naučavanje ...
Stepinac, Alojzije, bl.
Stepinac, Alojzije, bl. (1898–1960), hrv. teolog, kardinal, svjedok vjere. 1937. postao zagrebačkim ...
šintoizam
šintoizam (kin. shen dao, jap. shinto: put bogova), jap. autohtona religija, primitivni animizam i politeizam, ...

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Nogometni leksikon


Pomorski leksikon


Tehnički leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Istarska enciklopedija© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2020.