Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 156
rezultata po stranici
 
tekućina
tekućina, tvar u takvu agregatnom stanju u kojem su molekule pokretljive; razlikuju se kapljevine (t. ...

acetaldehid
acetaldehid (lat.+grč.), lako hlapljiva tekućina CH3CHO; nastaje oksidacijom etanola; služi u proizvodnji ...
aceton
aceton (franc. prema lat.), alifatski keton CH3 · CO · CH3, bezbojna, lako hlapljiva tekućina; otapalo. ...
acidobazična ravnoteža
acidobazična ravnoteža, održavanje stalnog stupnja kiselosti (pH vrijednost) tjelesnih tekućina, u prvom ...
adsorpcija
adsorpcija (lat.), površinsko vezivanje manje kondenzirane supstancije za jače kondenziranu, npr. plina ...
akrilna kiselina
akrilna kiselina, bezbojna tekućina CH2 = CH · COOH; njezini esteri i drugi derivati daju polimerizacijom ...
akrolein
akrolein (grč.+lat.), akril-aldehid CH2 = CH · CHO, bezbojna tekućina oštra mirisa, nastaje kod paljenja ...
akseroftol
akseroftol (grč.), vitamin A, visokomolekulski alkohol C20H29OH, viskozna tekućina topljiva u mastima; ...
alkaloza
alkaloza, povišenje alkalija u krvi i/ili tkivima; stanje smanjene kiselosti u tjelesnim tekućinama; ...
alkoholi
alkoholi (arap. preko španj.), org. spojevi koji sadrže hidroksilnu (OH) skupinu vezanu uz ugljik, ako ...
amfetamin
amfetamin, bezbojna tekućina C9H13N; u obliku sulfata služi kao stimulans središnjeg nervnog sustava, ...
amilni alkohol
amilni alkohol, uljasta tekućina C5H11OH u patočnom ulju; služi kao otapalo. ...
anilin
anilin (sanskrt.: modar, preko arap. i port.), fenilamin C6H5NH2, bezbojna uljasta tekućina karakteristična ...
areometar
areometar (grč.), sprava za mjerenje gustoće tekućina: zataljena staklena cijev u kojoj je baždarena ...
azeotropija
azeotropija (grč.), pojava da smjese nekih tekućina u određenom omjeru (azeotropske smjese) vriju pri ...
12345...Posljednja

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon


Hrvatski obiteljski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija


Pomorski leksikon

Filmski leksikon


Filmska ekciklopedija


Nogometni leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2020.