Početna O portalu Upute Kontakt

LZMK
Portal znanja LZMK

LZMK
Portal znanja LZMK

 
Točan izraz Točan izraz  
Izraz nađen u natuknici Izraz nađen u natuknici  
Izraz nađen u tekstu Izraz nađen u tekstu  

Rezultati 1 - 15. od ukupno 15
rezultata po stranici
 
vakuum
vakuum (lat.), prazan prostor u kojem nema tvari, ali ga mogu prožimati fizikalna polja (gravitacijsko, ...

vakuummetar
vakuummetar (lat.+grč.), tlakomjer za mjerenje tlakova nižih od atmosferskoga. ...
vakuumpumpa
vakuumpumpa, crpka za stvaranje podtlaka u nekom zatvorenom prostoru isisavanjem; najčešće rotacijskoga ...

anodno zračenje
anodno zračenje, roj pozitivnih iona koji, pri visokom naponu između katode i anode, izbija iz anode ...
crpke
crpke (pumpe, sisaljke), radni strojevi za transport fluida s pomoću uređaja sličnih uređajima kompresora: ...
Čerenkov, Pavel Aleksejevič
Čerenkov, Pavel Aleksejevič (1904–90), rus. fizičar; otkrio elektromagnetsko zračenje koje nastaje kada ...
dielektričnost ili električna permitivnost
dielektričnost ili električna permitivnost, omjer između gustoće el. toka i jakosti el. polja; SI jedinica ...
elektronski mikroskop
elektronski mikroskop, mikroskop u kojemu se za povećavanje, umjesto svjetlosti i optičkih leća, upotrebljavaju ...
godina, svjetlosna
godina, svjetlosna, astr mjerna jedinica za duljinu; odgovara udaljenosti koju u vakuumu prevali svjetlost ...
Langmuir, Irving
Langmuir, Irving (1881–1957), am. kemičar i izumitelj; konstruirao el. žarulju s volframovom niti punjenu ...
liofilizacija
liofilizacija, sušenje materijala osjetljiva na toplinu smrzavanjem i sublimacijom leda u visokom vakuumu. ...
metar
metar (grč.) 1. (znak m), osnovna jedinica duljine SI; definiran je duljinom puta što ga svjetlost prijeđe ...
polarizacija
polarizacija (lat.) razdvajanje na polove; okupljanje oko dviju ili jedne od dviju nasuprotnih točaka ...
raketa
raketa (njem. iz tal.), letjelica koja se kreće tjerana izbacivanjem gorućih plinova iz njezinih sapnica, ...
termokompresori
termokompresori (grč.+lat.), mlazni kompresori u kojima je radni medij obično para; često služe kao ...

Krležijana


Hrvatski biografski leksikon

Medicinski leksikon


Istarska enciklopedija

Filmski leksikon


Nogometni leksikon

Hrvatski obiteljski leksikon© LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA 2009. - 2018.