Aasen, Ivar Andreas (HOL)
Aasen, Ivar Andreas (1813–1896), norveški pisac i filolog ...
HE HOL2 HOL

ab (HOL)
ab (hebr.), jedanaesti (po starom računanju peti) mjesec židovske godine; pada u mjesece srpanj–kolovoz. ...
HE HOL

aba (HOL)
aba (tur.), grubo seljačko sukno; abadžija, krojač koji šije odjeću od abe. ...
HE HOL2 HOL

Aba (HBL)
Aba, srednjovjekovno ugarsko pleme ...
HE HBL

Abadan (HOL)
Abadan, iranski grad i glavna luka u delti Shatt-al-Araba. ...
HE HOL2 HOL PL

Abadžiev, Đorđi (HOL)
Abadžiev, Đorđi (1910–1963), makedonski književnik ...
HE HOL2 HOL

Abai (HOL)
Abai (Abbai), ime za Modri Nil od jezera Tana (Etiopija) do utoka u Bijeli Nil. ...
HOL2 HOL

Abaj Kunanbajev (HOL)
Abaj Kunanbajev (1845–1904), kazahski pjesnik i prosvjetitelj ...
HE HOL2 HOL

abak (HOL)
abak (lat.). 1. mat vrsta računala, računska ploča ili niz žica ili prutića s nanizanim pomičnim kuglicama. ... 2. ...
HE HOL2 TL HOL

abaka (HOL)
abaka → konoplja ...
HOL2 HOL

pronađenih odgovora: 101270; vrijeme izvršavanja upita: 541 ms