Ako imate pitanja ili prijedloge vezane uz upotrebu portala enciklopedija.lzmk.hr, javite nam se na e-mail digitalna@lzmk.hr.

Želite li kontaktirati Leksikografski zavod, naši su podaci sljedeći:

Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Adresa: Frankopanska 26, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 4800 333
Fax: +385 1 4800 399
lzmk@lzmk.hr
www.lzmk.hr

Želite li naručiti naša tiskana izdanja, javite se u našu knjižaru:
Adresa: Frankopanska 24, 10000 Zagreb
Tel. +385 1 4800 444, +385 1 4800 346
komercijala@lzmk.hr