Abakan (HOL)
Abakan (prije Ust Abanskoje), glavni grad republike Hakasije, Rusija. ...
HE HOL2 HOL

Abakanowicz, Magdalena (HOL)
Abakanowicz, Magdalena (1930–2017), poljska likovna umjetnica ...
HE HOL2 HOL

Abakumov, Nikolaj Pavlovič (HBL)
Abakumov, Nikolaj Pavlovič (1882–1965), geodet ...
HE HBL

abandon (PL)
abandon (franc.; napust broda), izjava brodovlasnika, a sporno i brodara ...
HE PL

abandonment (PL)
abandonment → napuštaj broda ...
PL

abandonment clause (PL)
abandonment clause → klauzula o napuštaju broda ...
PL

Abano, Pietro d' (ML)
Abano, Pietro d' (1250–1315), talijanski liječnik i filozof ...
HE ML

Abano Terme (HOL)
Abano Terme, lječilište u S Italiji nedaleko od Padove. ...
HE HOL2 HOL

Aba-Novák, Vilmos (HOL)
Aba-Novák, Vilmos (1894–1941), mađarski slikar i grafičar ...
HE HOL

Abasidi (HOL)
Abasidi, dinastija arapskih kalifâ (750–1517) sa sjedištem u Bagdadu (do 1258), a potom u Kairu. ...
HE HOL2 HOL

pronađenih odgovora: 101270; vrijeme izvršavanja upita: 496 ms