Hrvatska enciklopedija (2013–)
Å, znak za staru mjernu jedinicu angstrem. ...

Hrvatski opći leksikon (2012)
Å, znak za angstrem. ...

Tehnički leksikon (2007)
Å, znak za jedinicu → angstrem. ...

Hrvatski obiteljski leksikon (2005)
Å, znak stare jedinice za duljinu svjetlosnoga i rentgenskoga vala angstrem. ...