Hrvatska enciklopedija (2013–)
A. 1. Prvo slovo u svim grafijskim sustavima starosemitskoga podrijetla pa tako i u hrvatskoj latinici ...

Hrvatski opći leksikon (2012)
A ① Oznaka prvoga člana u nizu ili skupini. ② Znak za amper. ...

Tehnički leksikon (2007)
A, znak za jedinicu → amper. ...

Hrvatski obiteljski leksikon (2005)
A 1. Oznaka prvog člana u nizu ili skupini. 2. ...