Aachenski mir

traži dalje ...

Hrvatska enciklopedija (2013–)
Aachenski mir. 1. Mir sklopljen 12. I. 812. u Aachenu između Karla Velikog i bizantskog cara Mihaela ...

Hrvatski opći leksikon (2012)
Aachenski mir. ① Mir sklopljen 812. nakon višegodišnjega rata između Bizanta i Franaka Karla Velikoga; ...

Hrvatski obiteljski leksikon (2005)
Aachenski mir. 1. sklopljen 812. nakon višegodišnjeg rata ... 2. ...

Istarska enciklopedija (2005)
Aachenski mir 812., mirovni ugovor između franačkoga cara Karla Velikoga i biz. cara Mihovila I. Rangabe, ...