a (HOL)
a 1. Prvo slovo latinice i raznih drugih alfabeta. 2. ...
HE HOL2 TL HOL

A (HOL)
A 1. Oznaka prvog člana u nizu ili skupini. 2. ...
HE HOL2 TL HOL

Å (HOL)
Å, znak stare jedinice za duljinu svjetlosnoga i rentgenskoga vala angstrem. ...
HE HOL2 TL HOL

a. a. (HOL)
a. a. (lat.), kratica za ad acta. ...
HE HOL2 HOL

A. A. (HOL)
A. A. (akronim od engl. Alcoholics Anonymous: Anonimni alkoholičari), organizacija ...
HE HOL2 HOL

Aachen (HOL)
Aachen, grad u Rajnskoj oblasti, Njemačka. ...
HE HOL2 HOL

Aachenski mir (HOL)
Aachenski mir. 1. sklopljen 812. nakon višegodišnjeg rata ... 2. ...
HE HOL2 HOL IE

Aaes, Erik (FE)
Aaes, Erik (1899–1966), danski scenograf ...
FE

Aak (PL)
Aak, nizozemska ribarska i sportska jedrilica ravna dna, bez pramčane statve ...
PL

Aakjaer, Jeppe (HOL)
Aakjaer, Jeppe (1866–1930), danski prozaik i pjesnik ...
HE HOL2 HOL

pronađenih odgovora: 101270; vrijeme izvršavanja upita: 513 ms